Kitaab As Siyaam - The Book of Fasting by Imaam Ash-Shawkaani

Posted on: 21 May 2016

Friday May 27, 28, 29 with Shaykh Fahad Al Fuhayd (Professor at King Abdul Aziz University - Riyadh, Saudi Arabia).

Kitaab As Siyaam - The Book of Fasting by Imaam Ash-Shawkaani

Abu Abdillaah Ismaaeel As Saaleh 
Abu Abbaad Abdul Mutakabir
Abu Sufyaan Zahid Rashid
Abu Layla Abdulateef
Imaam Hamza AbdusSalaam